biedronki.png
 

Kilka słów z Biedronkowej Krainy

Biedronka siedem kropek miała:
Pierwszą od rosy dostała
Drugą od słonka złotego
Trzecią od wiatru halnego
Czwartą od deszczu kropelki
Piątą od ziemi karmicielki
Szóstą od dziada co przechodził drogą
Siódmą już nie wiem od kogo
Wszystkie siedem nosiła w komplecie
Ażeby szczęście dawały dzieciom


 

To my Biedronki, witamy! Rozpoczęliśmy drugi rok naszej „przedszkolnej przygody”. Jesteśmy dojrzalsi, mądrzejsi i ciekawi nowych wyzwań, stawianych zadań, zdobywania doświadczeń wpływających na nasz wszechstronny rozwój. Lubimy się śmiać, bawić i tańczyć. To właśnie przy zabawach tanecznych i ruchowych spędzamy najmilej czas.

„Rozwój – wychowanie - edukacja”. To tytuł programu wychowania przedszkolnego, który będziemy realizować w tym roku szkolnym 2018/2019.

„Podróże małe i duże”. W tym roku jest realizowany w naszej grupie program będący rozszerzeniem programu przedszkolnego, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenia akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur.

„Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem elementów klanzy". Kolejnym realizowanym programem w naszej grupie jest program, którego celem jest wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

„Spotkania z Młodą Filharmonią”. Już w październiku rozpoczęliśmy cykl audycji umuzykalniających prowadzonych przez muzyków Filharmonii Śląskiej w naszym przedszkolu. Podczas kolejnych spotkań będziemy mieli okazję poznać wybrane zagadnienia muzyczne oraz szereg instrumentów, których wspólne brzmienie słyszymy podczas koncertów.

„Cała Polska czyta dzieciom”. Od początku roku szkolnego współpracujemy z bibliotekami tyskimi, które systematycznie odwiedzamy i w których  przybliżane są nam cenne treści bajeki opowiadań. Ponadto zostaliśmy Pasowani na Czytelnika i teraz możemy swobodnie korzystać z książeczek z naszego Kącika Czytelnikaw naszej sali.

„Biedronkowe serduszko”. Wszyscy chętnie włączamy się w organizowane akcje wewnątrzgrupowe i ogólnoprzedszkolne. Do takich akcji należy akcja „Podaj łapkę” – której celem jest zgromadzenie karmy dla mieszkańców Przystani Ocalenie. W naszej Sali stworzyliśmy „Skrzynkę Dobroci”, w której gromadzimy dary dla naszych kochanych zwierząt. Ponadto dbając o czystość środowiska przyrodniczego aktywnie włączamy się w „Zbiórkę baterii” czy „Zbiórkę nakrętek”.