biedronki.png
 

Kilka słów z Biedronkowej Krainy

Biedronka siedem kropek miała:
Pierwszą od rosy dostała
Drugą od słonka złotego
Trzecią od wiatru halnego
Czwartą od deszczu kropelki
Piątą od ziemi karmicielki
Szóstą od dziada co przechodził drogą
Siódmą już nie wiem od kogo
Wszystkie siedem nosiła w komplecie
Ażeby szczęście dawały dzieciom

To my Biedronki, witamy! Rozpoczęliśmy pierwszy rok naszej „przedszkolnej przygody”. Przed nami czas nowych wyzwań, stawianych zadań, zdobywania doświadczeń wpływających na nasz wszechstronny rozwój. Lubimy się śmiać, bawić i tańczyć. To właśnie przy zabawach tanecznych spędzamy najmilej czas.

„Zabawy z porami roku”. To tytuł programu wychowania przedszkolnego, który będziemy realizować w tym roku szkolnym.

„Spotkania z Młodą Filharmonią”. Już w październiku rozpoczęliśmy cykl audycji umuzykalniających prowadzonych przez muzyków Filharmonii Śląskiej w naszym przedszkolu. Podczas kolejnych spotkań będziemy mieli okazję poznać wybrane zagadnienia muzyczne oraz szereg instrumentów, których wspólne brzmienie słyszymy podczas koncertów.

„Cała Polska czyta dzieciom”. Od początku roku szkolnego współpracujemy z Biblioteką nr 5 w Tychach. Dzięki wizytom pani Ani z Biblioteki nr 5 co miesiąc całej grupie przybliżane są cenne treści bajek i opowiadań. Ponadto zostaliśmy Pasowani na Czytelnika i teraz możemy swobodnie korzystać z książeczek z naszego Kącika Czytelnika.

„Biedronkowe serduszko”. Wszyscy chętnie włączamy się w organizowane akcje wewnątrzgrupowe i ogólnoprzedszkolne. Do takich akcji należy akcja „Podaj łapkę” – której celem było zgromadzenie karmy dla mieszkańców Przystani Ocalenie. W naszej Sali stworzyliśmy „Skrzynkę Dobroci”, w której gromadziliśmy dary dla naszych kochanych zwierząt. Ponadto dbając o czystość środowiska przyrodniczego aktywnie włączamy się w „Zbiórkę baterii” czy „Zbiórkę nakrętek”.

„Pędzlem malowane”. W tym roku jest realizowany w naszej grupie projekt „Pędzlem malowane”, mający na celu rozwijanie naszych uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz naszych wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.