motylki.png

 

DO GRUPY „MOTYLKI”  

uczęszczają w bieżącym roku szkolnym starszaki, przygotowujące się do podjęcia nauki w szkole, a także ich młodsi koledzy – 5,4-latki.
To doskonała okazja, by jak w rodzinie kształtować bliskie więzi emocjonalne,  społeczne na różnych poziomach rozwoju. Dzieci starsze mają możliwość sprawowania opieki, wspierania, niesienia pomocy, a także służenia dobrym przykładem, młodsze natomiast korzystają z poszerzonej, choć dostosowanej do indywidualnych możliwości  oferty edukacyjnej.
Dołożymy zatem wszelkich starań, aby każdy Motylek poprzez różnorodne działania miał możliwość wszechstronnego rozwoju połączonego z własną twórczą aktywnością, by zdobywanie bogatych doświadczeń, nowych umiejętności odbywało się w atmosferze akceptacji, poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

Podejmując to niełatwe, ale sprawiające ogromną satysfakcję zadanie proponujemy naszej „MOTYLKOWEJ" GROMADCE wiele ciekawych metod i form pracy umożliwiających radosny, spontaniczny udział w procesie dydaktyczno – wychowawczym, ale także wspomagających ich indywidualny rozwój osobowy we wszystkich sferach aktywności, przygotowujących ich do osiągnięcia gotowości szkolnej.

OTO NASZA OFERTA DLA DZIECI I ICH RODZICÓW

W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM:

  •                        REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

 „Zabawy z porami roku” autorstwa: Iwony Lewwkowicz, Anny Tworkowskiej-Baraniuk.

 Poza realizacją obowiązującej podstawy programowej  proponujemy naszym wychowankom:

  •                       Działania profilaktyczne - udział w  Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej Akademia AQUAFRESH;
  •                       Działania wychowawcze - udział  w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Cała Polska czyta dzieciom” - Klub Czytających Motyli we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną filia nr 7 w Tychach;
  •                       Działania poznawcze - realizacja projektu edukacyjnego "Wesoły Alfabet", wycieczki krajoznawcze, przedmiotowe, spotkania edukacyjne; 
  •                                   Działania badawcze -  warsztaty naukowe dotyczące przyrody, obserwacje, eksperymenty;
  •                   Działania humanitarno – edukacyjne - „Przyjaciele zwierząt" -  akcje na rzecz pomocy zwierzętom, żywe lekcje zoologii, współpraca z „Przystanią Ocalenie" w Ćwiklicach, Przychodnią Weterynaryjną „Arka", opieka nad zaadoptowanym psem Łapką; udział w akcji Góra Grosza;
  •                         Działania o charakterze ekologicznym – zbiórka makulatury, zużytych baterii, tonerów, elektrośmieci; warsztaty ekologiczne;
  •                       Działania o charakterze kulturalnym – „Klasyka dla Smyka” – relaksacja z muzyką poważną,  uczestnictwo w koncertach muzycznych w ramach spotkań Młodej Filharmonii, wyjazdy do kina, teatru, udział w przedstawieniach na terenie przedszkola, lekcje muzealne, obchody Święta Niezapominajki - zapoznanie z przesłaniem, które niesie to święto, okazjonalne zwiedzanie wystaw, poznawanie historii, tradycji, tworzenie tożsamości narodowej, kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych;
  •                       Działania o charakterze artystycznym – udział w konkursach plastycznych, muzycznych, występy artystyczne przed małą i wielką publicznością, występy w Dziecięcych Prezentacjach Artystystycznych, które odbywają się w Teatrze Małym;

Do włączenia się w nasze działania zapraszamy gorąco wszystkich Rodziców.

Podarujmy dzieciom to, co dla nich najcenniejsze – nasz czas i uwagę.

Życzymy naszym wychowankom samych sukcesów –

poczucia własnych możliwości sprawczych!

Pozdrawiamy –

WYCHOWAWCZYNIE GRUPY - KRYSTYNA KRZYCKA, LUCYNA WYGRABEK