motylki.png

 

"Nasze Motylki bardzo się kochają,

codziennie śmieją się, bawią i rozrabiają.

Gniewać się na nie jest bardzo trudno

i nigdy z nimi nie jest nudno.

Każdego ranka każdy Motylek

wchodzi do sali jak promyk słonka.

Przynosi uśmiech, smutki, radości,

bo razem raźniej i świat jakby prostszy.

Wszystkie Motylki uczyć  się lubią,

skaczą, figlują mało skrzydełek nie pogubią.

A kiedy wszystkie się uśmiechają,

to wtedy pani Sabina „skrzydeł” dostaje."

Jesteśmy grupą roześmianych i bardzo ruchliwych 4,5 latków.Każdego dnia odkrywamy nasze  przedszkole,  do którego przychodzimy z wielką radością. Miło spędzamy czas w naszej kolorowej sali, bawiąc się w kącikach zainteresowań. Podczas zajęć poznajemy litery , uczymy się wierszy, piosenek, chętnie malujemy, rysujemy i lepimy. Dużo radości sprawiają nam spacery i zabawy na placu przedszkolnym, gdzie rozładowujemy pokłady naszej energii. Po intensywnej pracy i wielu wrażeniach związanych z odkrywaniem otaczającego świata, chętnie odpoczywamy słuchając muzyki relaksacyjnej  lub bajek.

„Rozwój- Wychowanie –Edukacja” –to tytuł realizowanego programu wychowania przedszkolnego w tym roku.

„Spotkania z Młodą Filharmonią”- podczas kolejnych spotkań będziemy mieli okazję poznać kolejne zagadnienia muzyczne.

„Cała Polska czyta dzieciom”- rozwijamy nasze zainteresowania czytelnicze. Raz w miesiącu odwiedza nas pani Ola -  bibliotekarka z Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 5 w Tychach, by zachęcić nas do czytania i częstego odwiedzania biblioteki. 

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie – będziemy zdobywać wiedzę o tym, jak dbać o zdrowie swoje i innych.

„Powietrze, ogień, woda, ziemia – poznajemy cztery żywioły” – to tytuł projektu edukacyjnego realizowanego w tym roku w naszej grupie. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowania przyrodą ożywioną i nieożywioną oraz wdrażanie do eksperymentowania, obserwowania, poszukiwania oraz formułowania wniosków.

„Motylki przyjacielem przyrody- staramy się być EKO i włączamy się z zbiórkę makulatury i baterii

.„Przyjaciele zwierząt” – już drugi rok bierzemy udział w akcji zbierania karmy dla zwierząt z Przystani „Ocalenie” w Ćwiklicach, z którą współpracujemy.

„Nasi Rodzice”-  którzy na co dzień i przy okazji różnorodnych imprez organizowanych w naszym przedszkolu okazują nam zrozumienie i wspomagają w codziennych działaniach dla podniesienia jakości pracy placówki oraz dla dobra wszystkich dzieci. Mamy nadzieję na dalszą udaną współpracę .