smerfy.png


 

To my Smerfy, witamy i serdecznie pozdrawiamy!  Rozpoczęliśmy pierwszy rok naszej „przedszkolnej przygody”. Przed nami czas nowych wyzwań, stawianych zadań, zdobywania doświadczeń wpływających na nasz wszechstronny rozwój. Lubimy się śmiać, bawić i tańczyć. To właśnie przy zabawach tanecznych spędzamy najmilej czas.

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2018/2019 zakłada realizację:

„Rozwój – wychowanie - eddukacja ”. To tytuł programu wychowania przedszkolnego, który realizujemy w tym roku szkolnym. Zawarte w nim treści z pewnością pozwolą nam opanować potrzebne umiejętności i wiadomości .

„Tanecznym krokiem przez Polskę” - projekt edukacyjny. W każdym miesiącu wspólnie z kolegami poszerzamy i pogłębiamy wiedzę  w zakresie popularyzowania tańców polskich i regionalnych, stwarzając dzieciom możliwości zaprezentowania umiejętności tanecznych.

„Cała Polska czyta dzieciom”. Aktywnie włączamy się w realizację kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. W każdym miesiącu planujemy spotkania z panią Olą z zaprzyjaźnionej biblioteki w naszym przedszkolu.

„Klasyka dla Smyka”. Już kolejny rok kontynuujemy udział w audycjach umuzykalniających prowadzonych przez muzyków Filharmonii Śląskiej w naszym przedszkolu. Podczas kolejnych spotkań poznajemy wybrane zagadnienia muzyczne oraz szereg instrumentów, których wspólne brzmienie słyszymy podczas koncertów.

„Smerfy przyjacielem przyrody.  Dbając o czystość środowiska przyrodniczego aktywnie włączamy się w zbiórkę  baterii ,makulatury i elektrośmieci. Od najmłodszych lat rozbudzamy właściwe postawy proekologiczne.

„Przyjaciele zwierząt”. Pierwszy rok bierzemy udział w akcjach na rzecz pomocy zwierzętom, współpracujemy z „ Przystanią Ocalenie” w Ćwiklicach, opiekujemy się zaadoptowanym pieskiem Łapką.

„Mali artyści”Aktywnie bierzemy udział w konkursach , występach artystycznych przed małą i wielką publicznością.

 „Nasze przedszkolne tradycje”.  Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej naszego przedszkola. Tam dbamy o to, abyśmy wszyscy pamiętali o tym co ważne, atrakcyjne  i niezbędne!!!

„Nasi rodzice” są zawsze blisko nas. Liczymy na to  w tym roku. Wspieranie i  zaangażowanie w realizację podejmowanych przez nas inicjatyw, ciepłe słowo, uśmiech miły gest, tworzą atmosferę zaufania  i życzliwości niezbędną do osiągania sukcesów.

PODARUJEMY NASZYM SMERFOM TO, CO DLA NICH NAJCENNIEJSZE  – NASZ CZAS I UWAGĘ!