2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śląski konkurs plastyczny organizujemy w  Przedszkolu nr 5 w Tychach od 5 lat.

Organizatorem konkursu są:  Dyrektor Przedszkola nr 5 w Tychach mgr Beata Czerwińska, oraz Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 5 w Tychach.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci przedszkolnych zainteresowania pięknem naszego regionu - Śląska, kulturą, architekturą oraz walorami przyrodniczymi – krajobrazami. Wzbudzanie poczucia własnej tożsamości lokalnej.

Tematyka:  Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprezentowanie w swojej pracy tego, co uważa za najpiękniejsze, ciekawe w swoim mieście. Może to być śląski krajobraz, zabytek, treści nawiązujące do historii, tradycji regionalnej, strój, obrzędowość, zwyczaje, działalność kulturalna.

Konkurs ten został objęty honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Katowicach od pierwszej edycji czyli od 2012 r. W roku szkolnym 2015/2016 konkurs został objęty również patronatem Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych Tychy – Pani Darii Szczepańskiej.

Dnia 2 czerwca 2017 r. odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „W słońcu i  deszczu…” V Impresje Śląskie - 2017 skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym miast Górnego Śląska.

Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3-4 letnich oraz dzieci 5-6 letnich. Wybrano również nagrodę publiczności.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 66 prac plastycznych:  24 prace dzieci 3-4 letnich i 42 prace dzieci 5-6 letnich z 13 miast i gmin: Bielska – Białej, Będzina, Bytomia, Cieszyna, Katowic, Łazisk Górnych, Mysłowic, Pszczyny, Piekar, Strzelec Opolskich, Tychów, Wodzisławia Śląskiego i Wyr.

Jury naszego konkursu w składzie:

  • Barbara Dudzik – starszy inspektor Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach
  • Beata Czerwińska – dyrektor Przedszkola nr 5 w Tychach
  • Ewa Baran – dyrektor MDK nr 2 w Tychach
  • Krystyna Linkiewicz – emerytowany Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach
  • Alicja Stęchły – dyrektor Przedszkola nr 20 w Tychach
  • Beata Wąsowska – artysta plastyk
  • Katarzyna Książek – przewodnicząca Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 5 w Tychach
  • Ojciec Emil Pacławski – proboszcz Parafii Św. Franciszka i św. Klary w Tychach
  • Tomasz Wenklar – artysta plastyk

po podliczeniu głosów przez Komisję skrutacyjną w składzie: Barbara Madejska oraz Agnieszka Pielużek wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

Dzieci 3 - 4 letnie

I MIEJSCEKarolinka Musialik – 4l „ Śląskie kopalnie”
Przedszkole Miejskie nr 10 w Bytomiu
Opiekun plastyczny: Edyta Kotuś

II MIEJSCEMaksymilian Krzysztoń – 3l. „ Fedrunek”
Przedszkole nr 1 w Tychach
Opiekun plastyczny: Izabela Krysa

III MIEJSCE – Laura Cichosz – 4l. „Baszta rycerska w Grodzisku”
Przedszkole nr 6 w Wodzisławiu Śląskim
Opiekun plastyczny: Bożena Pająk

Dzieci 5 - 6 letnie

I MIEJSCE – Paulina Zagrabelny – 6l.
Przedszkole nr 4 w Mysłowicach
Opiekun plastyczny: Katarzyna Gojny

II MIEJSCE – Konrad Mazur – 5l.
Przedszkole nr 4 w Mysłowicach
Opiekun plastyczny: Justyna Banaś

III MIEJSCE – Marta Mrowca – 6l.
Przedszkole nr 5 w Tychach
Opiekun plastyczny: Małgorzata Banyś

Nagroda publiczności:

Franciszek  Wichrowski – 6l. „Spodek”
Przedszkole Miejskie nr 31 w Bytomiu
Opiekun plastyczny: Kornelia Witas

 

Uroczysta gala z rozdaniem nagród odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz.13.00 w Przedszkolu nr 5 w Tychach.

 

Impresje Impresje Impresje Impresje Impresje
Impresje Impresje Impresje Impresje Impresje
Impresje