SpartakiadaTychy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   REGULAMIN III SPARTAKIADY SPORTOWEJ

                 „MALI SPORTOWCY 2014”

 

1. Organizator:                       Przedszkole  nr 5 w Tychach
                                              43-100 Tychy, ul. E. Orzeszkowej 56
                                              tel.: (32) 216 22 01
                                              e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Współorganizator:              Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach   

                                              Urząd Miasta Tychy       

2.   Termin i zasięg:

Spartakiada odbędzie się w dniach: 10, 11 czerwca 2014 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Tychach, przy al. Piłsudskiego 20 w godzinach 10:30 – 12:30.
Sposób szczegółowej organizacji  imprezy uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zespołów.

3.      Cele:
     -        Kształtowanie zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną;
     -        Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu;
     -        Rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci;
     -        Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole;
     -        Poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej;
     -        Rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa;
     -        Wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych;
     -        Poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego;
     -        Integrowanie dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych.                        

4.      Warunki uczestnictwa:
     -        Do udziału w spartakiadzie zapraszamy reprezentacje dzieci grup najstarszych       
              z Przedszkoli  w Tychach;
     -        Każde przedszkole reprezentować może jeden zespół. W skład reprezentacji każdego zespołu 
              wchodzi 10 zawodników podstawowych, 2 rezerwowych oraz 2 nauczycieli (opiekunów)      
              z każdego przedszkola;
     -        W ramach spartakiady zawodnicy biorą udział w 8 konkurencjach:
                         1.     „bieg z piłką w pachołku”
                         2.     „slalom jeża”
                         3.     „rzuty woreczkami do wyznaczonego celu”
                         4.     „przejście przez tunel”
                         5.     „biegi w tekturowych samochodach”
                         6.     „tor przeszkód”
                         7.     „skoki w workach”
                         8.     „wyścig foczek”       

Szczegółowe zasady rozgrywania poszczególnych konkurencji przedstawione zostaną przez sędziego głównego w dniu zawodów;

     -        Reprezentacje z każdego przedszkola zgłaszają chęć udziału w spartakiadzie pocztą elektroniczną, podając: 
                     a.      nazwę placówki 
                     b.      imiona i nazwiska nauczycieli przygotowujących małych sportowców
                     c.      imiona, nazwiska dzieci biorących udział w zawodach
                     d.      zgłoszenie do konkursu wiąże się z akceptacją klauzuli:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych, dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych”   (Dz.U. z 2002r. , nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30.05.2014 roku.            

5.      Uwagi:

   • Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji sportowych czuwać będzie sędzia główny.
   • W kwestiach spornych sędzia główny podejmuje decyzję po konsultacji z komisją sędziowską.
   • O zajętym miejscu decyduje suma zdobytych punktów przez zespół.
   • Każde przedszkole zapewnia opiekę swoim zawodnikom oraz ponosi za nich całkowitą odpowiedzialność. 
   • Uczestniczący w spartakiadzie, zobowiązani są do wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Przedszkole nr 5 w Tychach ich danych osobowych w sprawach     związanych ze spartakiadą.
   • Regulamin został opracowany w celu sprawnego przeprowadzenia Spartakiady Sportowej. Zgłoszenie udziału w spartakiadzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
   • W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dyrektorem Przedszkola nr 5 w Tychach, Panią Beatą Czerwińską lub nauczycielkami, koordynatorkami Panią Ewą Czernik (grupa Biedronki) lub Panią Joanną Łukasik (grupa Skrzaty)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Organizatorzy:
Dyrektor Przedszkola nr 5 Beata Czerwińska 
Dyrektor MOSIR Marcin Staniczek
Nauczycielki: Ewa Czernik oraz Joanna Łukasik