prezentacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śląski konkurs plastyczny organizujemy w Przedszkolu nr 5 w Tychach od 4 lat.

Organizatorem konkursu są: Dyrektor Przedszkola nr 5 w Tychach mgr Beata Czerwińska, Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 5
w Tychach oraz doradca metodyczny z Katowic: mgr Beata Staniczek.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci przedszkolnych zainteresowania pięknem naszego regionu - Śląska, kulturą, architekturą oraz walorami przyrodniczymi – krajobrazami. Wzbudzanie poczucia własnej tożsamości lokalnej.

Tematyka: Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprezentowanie w swojej pracy tego, co uważa za najpiękniejsze, ciekawe w swoim mieście. Może to być śląski krajobraz,  zabytek, treści nawiązujące do historii, tradycji regionalnej, strój, obrzędowość, zwyczaje, działalność kulturalna.

Konkurs ten został objęty honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Katowicach od pierwszej edycji czyli od 2012 roku. W tym roku szkolnym konkurs został objęty patronatem Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Tychy ds. Społecznych –  Darii Szczepańskiej .

17 maja 2016 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „W słońcu i deszczu…” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym miast Górnego Śląska.

Prace zostały ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3-4 letnich oraz dzieci 5-6 letnich. Wybrano również nagrody specjalne wytypowane przez przedstawicieli kultury i sztuki: dyrektora Teatru Małego w Tychach, właściciela Galerii Sztuki „Miriam” w Tychach oraz artystę plastyka z pracowni rzeźby.

Na tegoroczny konkurs wpłynęły 73 prace plastyczne:  23 prace dzieci 3-4 letnich i 50 prac dzieci 5-6 letnich z 15 miast i gmin: Bielska - Białej, Będzina, Bytomia, Cieszyna, Chorzowa, Chełmu Śląskiego, Jastrzębia Zdroju, Katowic, Mysłowic, Łazisk Górnych, Nysy, Rudy Śląskiej, Strzelec Opolskich, Tychów, Żor.

Wszystkie prace zostały wyeksponowane w holu naszego przedszkola.

Jury naszego konkursu w składzie:

mgr Beata Czerwińska – dyrektor Przedszkola nr 5 w Tychach
mgr Beata Staniczek – doradca metodyczny wychowania przedszkolnego z Katowic
mgr Barbara Dudzik – starszy  inspektor Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach
mgr Krystyna Linkiewicz – emerytowany  Wizytator Kuratorium Oświaty
mgr Beata Wąsowska – artysta  plastyk
mgr Katarzyna Książek – przewodnicząca  Rady Rodziców Przedszkola nr 5 w Tychach
mgr Andrzej Maria Marczewski – dyrektor  Teatru Małego w Tychach
mgr Jarosław Banyś – właściciel  Galerii Sztuki „Miriam” w Tychach
mgr Tomasz Wenklar – artysta plastyk

wyłoniło zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Dzieci 3 - 4 letnie

I MIEJSCE

Martyna Drzymała 4 lata, „ Tęczowe miasto”
Ruda Śląska , Zespół Miejskich Przedszkoli nr 1
Opiekun plastyczny: Marta Jaworska

II MIEJSCE

Jakub Krysta, 3 lata
Tychy, Niepubliczne Przedszkole Muzyczne
Opiekun plastyczny: Katarzyna Ziółkowska 

III MIEJSCE

Martyna Łukomska, 4 lata „ Wożenie kogucika”
Strzelce Opolskie, Przedszkole nr 9
Opiekun plastyczny: Anna Giemza

Dzieci 5 - 6 letnie

I MIEJSCE

Hanna Ostręga, 5 lat „ Gustlikowy skarb Utoplaszka”
Tychy, Przedszkole nr 8 „ Zielony Ogród”
Opiekun plastyczny: Bożena Dzierkacz

II MIEJSCE

Daria Ochojska, 5 lat „Śląskie stroje”
Tychy, Przedszkole nr 6
Opiekun plastyczny: Anna Szczerba

Gabriela Dyc, 5 lat „Tychy – ryneczek oś. K”
Tychy, Przedszkole nr 6
Opiekun plastyczny: Sylwia Wysocka - Rojek

III Miejsce

Anna Banaś, 5 lat
Chełm Śląski, Gminne Przedszkole nr 1
Opiekun plastyczny: Barbara Rusin

Julia Czopek, 6 lat „Piękna kamienica”
Katowice, Miejskie przedszkole nr 42
Opiekun plastyczny: Agnieszka Wawrzyniak

Nagrody specjalne:

Nagroda dyrektora Teatru Małego w Tychach:

Oliwier Stoch , 4 lata - „Zameczek Myśliwski w Promnicach”
Tychy, Przedszkole nr 8 „ Zielony Ogród”
Opiekun plastyczny: Patrycja Błasiak

Nagroda właściciela Galerii Sztuki „ Miriam” w Tychach

Natalia Elsner, 4lata - „Kopuła Gmachu Poczty w słoneczny dzień”
Chorzów, Przedszkole nr 7
Opiekun plastyczny: Agnieszka Adamczyk

Oliwia Kafka, 6 lat
Cieszyn, Przedszkole nr 10                                                                                                                                            Opiekun plastyczny: Sylwia Perchała

Nagroda artysty plastyka Pracowni Rzeźby, Tomasza Wenklara

Nadia Betenia , 4 lata – „Kościół św. Wawrzyńca w Chorzowie w deszczu”
Chorzów, Przedszkole nr 7
Opiekun plastyczny: Agnieszka Adamczyk

 

Uroczysta gala z rozdaniem nagród odbędzie się 10.06.2016 r. o godzinie 10:00 w Przedszkolu nr 5 w Tychach.

Koordynatorzy konkursu: mgr Małgorzata Banyś, mgr Mirella Górecka.

 

Impresje Impresje Impresje Impresje Impresje
Impresje Impresje Impresje Impresje Impresje
Impresje Impresje Impresje Impresje Impresje
Impresje Impresje Impresje Impresje Impresje
Impresje Impresje Impresje Impresje Impresje
Impresje Impresje