Dbając o wszechstronny rozwój naszych wychowanków, realizujemy cały szereg programów:

Program wiodący:

W Przedszkolu nr 5 pracujemy w oparciu o program edukacji przedszkolnej  „Zabawy z porami roku“, którego autorkami są I. Grygorowicz i I. Lewkowicz. Program stanowi uszczegółowienie podstawy programowej i ukierunkowany jest na wspomaganie wielostronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego wiekiem.

Ponadto realizujemy:

Program wychowawczy z elementami profilaktyki

Program ten realizowany jest przez dostarczanie dzieciom wzorców właściwego postępowania, utrwalanie dobrych nawyków, uczenie i zapoznawanie z regułami odpowiedniego, bezpiecznego, kulturalnego zachowania.

Autorski program nauczania języka angielskiego w Przedszkolu nr 5 w Tychach

Program realizowany we wszystkich grupach przedszkolnych dostosowany jest do potrzeb i możliwości przedszkolaków.

Program nauczania religii dla przedszkola

W naszym przedszkolu nauczanie religii odbywa się w oparciu o program  „Radość dzieci Bożych”, który zakłada pomoc dziecku w jego pierwszych doświadczeniach związanych z relacjami z innymi ludźmi i z Bogiem.

Program zajęć logopedycznych kształtujących mowę.

Program zajęć logopedycznych skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, przejawiających trudności językowe.

Programy i projekty uzupełniające:

Nauczycielki naszego przedszkola są autorkami następujących programów własnych:

 •  „Biedronki w ruchu” - program mający na celu m.in. polepszenie ogólnego stanu zdrowia, uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej realizowany w grupie „Biedronki” i wśród całej przedszkolnej społeczności.
 • „Bajki czytajki” - program, którego celem jest wspieranie dzieci w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami, realizowany w grupie „Biedronki”.
 • „Grzeczność na co dzień” – program z zakresu edukacji kulturalno-społecznej poświęcony zasadom savoir-vivre’u w różnych sytuacjach,realizowany w grupie „Kotki”.
 • „Opiekunowie ekośrodowiska” - program kształtujący postawy proekologiczne i wzbogacający wiedzę przyrodniczą realizowany w grupie „Kubusie Puchatki”.
 • „Z muzyką, tańcem i śpiewem” - projekt edukacyjny rozwijający wrażliwość muzyczną poprzez zabawy z muzyką klasyczną z wykorzystaniem metod C.Orffa, Bati Strauss i E. J. Dalcroze’a realizowany w  grupie  „Gumisie”.
 • „Podróże małe i duże” - projekt edukacyjny budzący zainteresowanie podróżami i światem, zapoznający dzieci z ciekawostkami dotyczącymi zarówno świata i różnych kontynentów, jak i Europy, Polski oraz najbliższych okolic, realizowany w grupie „Motylki”.
 • „Kompas moralny - czyli małe kroki do wielkich wartości” – program mający na celu przybliżenie dzieciom wartości uniwersalnych, jakimi należy kierować się w życiu, realizowany w grupie „Motylki”.
 • „Pajączkowe spotkania” - projekt edukacyjny z zakresu edukacji przyrodniczej, dający możliwość wieloaspektowego poznania elementów przyrody ożywionej, realizowany w grupie „Motylki”.
 • „Dookoła jest wesoło” – projekt edukacyjny rozwijający umiejętności muzyczno-ruchowe, realizowany w grupie „Pszczółki”.
 • „Kolorowy świat przyrody” - projekt edukacyjny budzący zainteresowanie przyrodą ożywioną i nieożywioną poprzez poznawanie jej wszystkimi zmysłami, realizowany w  grupie „Skrzaty”.
 • „Spotkanie z nutką Milutką” - projekt edukacyjny z zakresu edukacji muzycznej, rozwijający umiejętność gry na dzwonkach, realizowany w grupie „Skrzaty”.
 • „Tanecznym krokiem przez Europę” – projekt edukacyjny z  zakresu edukacji muzyczno-ruchowej realizowany w grupie „Smerfy”.
 • „Easy English” - program języka angielskiego realizowany w grupie „Kubusie Puchatki”.
 • „Gryfne bajtle” – innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji regionalnej.
 • „Kolorowe dni w przedszkolu” – program z zakresu edukacji przyrodniczej i zdrowotnej realizowany w przedszkolu.
 • „Karuzela ekologiczna” – program z zakresu edukacji proekologicznej realizowany w grupach starszych.

 

Przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim:

Akademia Aquafresh –  program profilaktyczny dotyczący higieny jamy ustnej.

Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej „KinoSzkoła” –  program w ramach którego dla młodych widzów dobrano specjalny repertuar filmów i zabaw edukacyjnych o różnej tematyce.

Chronimy dzieci – program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą.

 

Przedsięwzięcia o zasięgu miejskim:

Czyste powietrze wokół nas - program  przedszkolnej edukacji antytytoniowej.

Tyskie Przedszkolaki jedzą eko warzywa i owoce – program propagujący zdrowe żywienie.