"Prezentacja - Moja przygoda w muzeum"
Jest to konkurs pogłębiający wiedze dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu, ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych; kształtuje gusta artystyczne oraz rozwija upodobania plastycznych.

Film