WRZESIEŃ 2016                                                                           
Czy słońce na niebie,
Czy deszcz z nieba leci,
Idą z rodzicami
do przedszkola dzieci.
W przedszkolu zabawek
I książek bez liku.
Każdy ma tam miejsce
Przy małym stoliku.
Razem z naszą panią
Pilnie się uczymy.
Gdy czas na zabawę,
Chętnie się bawimy.
Powiem wam coś jeszcze!
Nie mówcie nikomu,
Że my się czujemy
w przedszkolu jak w domu
 B. Szelągowska

 

W pierwszym tygodniu września dzieci:

·        Nawiążą kontakty z rówieśnikami i nauczycielami grupy panią Edytą i panią Ewą. 

·        Przypomną sobie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu oraz zasady korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.

·        Ustalą wraz z paniami, jak należy właściwie korzystać z zabawek, prawidłowo zachowywać się podczas posiłków i w różnych innych sytuacjach – „podpiszą” kontrakt grupowy.

W drugim tygodniu września dzieci:

·        Zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drogach. Poznają znaki drogowe, pojazdy spe­cjalistyczne oraz numery telefonów alarmowych.

·        Będą uczestniczyły w wycieczce na pobliskie skrzyżowanie, aby poznać zasady bezpiecznego porusza­nia się po ulicy, a szczególnie zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

·        Będą doskonalić umiejętność wycinania przy okazji tworzenia pracy plastycznej „Sygnalizator świetlny” wycinanie po   linii prostej i okręgu, naklejanie.

·        Poznają rolę policjanta w naszym codziennym życiu. Będziemy kształtować właściwy stosunek do pracy policjanta i rozumienie jej jako obowiązku społecznego.

W trzecim tygodniu września dzieci:

·        Poznają nazwy i wygląd drzew liściastych. Rozumienie roli drzew w życiu człowieka.  

·        Spróbują globalnie przeczytać nazwy drzew.

·        Wzbogacą i utrwalą język literackiego w toku uczenia się wiersza „Jesienne liście” na pamięć.

·        Poznają zmiany zachodzące w przyrodzie - zmiana barw liści i opadanie.

·        Dowiedzą się jakie skarby ma dla nas las – jakie jego owoce są jadalne, a jakie trujące.

W czwartym tygodniu września dzieci:

·        Poznając owoce sadu i ogrodu pobawią się z głoską „O, o”.

·        Będą kształtować przekonanie o konieczności jedzenia owoców, jako źródła witamin, oraz nawyku ich mycia.

·        Wykonają własnoręcznie sałatkę owocową – od poniedziałku 25 września prosimy
o przyniesienie kilku jesiennych owoców na naszą sałatkę, a na wtorek 26 września po jednym jabłku na sok.  

Rodziców zapraszamy na zebranie organizacyjne w nowym roku szkolnym 2017/2018, które odbędzie się 20 września 2017 r. (środa) o godzinie 16:00.

 

Pozdrawiają Kotki z panią Edytą i panią Ewą