„OSTATNIE DNI LATA…”


Jak spędzimy je w naszej grupie? Z pewnością nie pozwolimy, by nasze „Motylki’ nudziły się po powrocie z wakacji! W miesiącu wrześniu czeka na Was wiele atrakcji!

TAK WIĘC SERDECZNIE WAS WITAMY I DO WSPÓLNYCH ZABAW ZAPRASZAMY!

„JESTEM W PRZEDSZKOLU":
-      uczestniczyć będziemy w zabawach, które  zorganizują i zintegrują naszą grupę
-      poznamy przedszkole oraz imiona kolegów z grupy
-      ustalimy wspólnie  zasady zachowania w społeczności przedszkolnej
-      poznamy piosenkę o tym, co ciekawego dzieje się w przedszkolu
-      opowiemy o swoich zainteresowaniach, ulubionych zajęciach
-       z uwagą słuchać będziemy wypowiedzi naszych kolegów
-      poznamy zapis graficzny swojego imienia oraz rymowankę na głoskę „a"
 
„BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA":
-      utrwalimy zasady bezpieczeństwa w przedszkolu oraz w drodze do niego
-      odwiedzimy pobliskie skrzyżowanie, ćwiczyć będziemy bezpieczny sposób przechodzenia przez przejście dla pieszych,
-      porozmawiamy o znaczeniu znaków drogowych dla uporządkowanego ruchu na drodze,
-      tym,  dlaczego należy znać swoje nazwisko i adres zamieszkania
-      poznamy piosenkę o ulicznych światłach, rymowankę na głoskę „b”, liczbę i cyfrę 1

„JESIEŃ W PARKU I LESIE" - jej oznak poszukiwać będziemy w przyrodzie, pogodzie… opowiemy o jej barwach, muzyce:
-      będziemy systematycznie doskonalić swoją sprawność motoryczną, wzrokową i słuchową, klasyfikować, przeliczać i porównywać liczbę elementów z zbiorach, wyodrębniać pierwszą głoskę w wyrazie – rymowanka na głoskę „c”
-      poznamy liczbę I cyfrę 2
-      rozpoznawać będziemy na ilustracjach oraz w bezpośrednim kontakcie różne gatunki drzew liściastych, iglastych występujących w najbliższym otoczeniu
-      nauczymy się wiersza J. Bajer „Jesienne listy” oraz piosenek „W parku” i  „Malowała jesień”

„JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE”
-      porozmawiamy o darach sadu i ogrodu, ich wartościach odżywczych niezbędnych dla naszego zdrowia,  rozróżniać i nazywać będziemy owoce i warzywa na ilustracjach, w naturze,
-      doskonalić będziemy słuch fonemowy wyróżniając sylaby, głoski  w wyrazach – rymowanka na głoskę „d”
-      poznamy znak graficzny litery  „o, O”
-      będziemy posługiwać  się pojęciem „para”, rozwiązywać „owocowe” zagadki, ćwiczyć sprawność manualną poprzez wycinanie, obrysowywanie szablonów, kolorowanie, rysowanie po śladzie
-      nauczymy się piosenki „Grusza”

WYCHOWAWCZYNIE GRUPY