„Kończy się lato raz dwa trzy, dojrzewa jarzębina.                        
Kolczasty kasztan śmieje się, rok szkolny się zaczyna”                                                                                                                                                       
W pierwszym tygodniu września SMERFY:
 • brały udział w wielu zabawach integracyjnych z nowymi kolegami. Przypominały, jak należy właściwie korzystać z zabawek, prawidłowo  zachowywać się podczas posiłków i w innych sytuacjach,
 • poznały zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu oraz zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym,
 • słuchały wierszy i opowiadań, poznały piosenkę o tym, co ciekawego dzieje się w przedszkolu,
 • przypomniały zapis graficzny swojego imienia. 


W drugim tygodniu września dzieci:
 • zdobywały wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drogach. Poznały znaki drogowe, pojazdy spe­cjalistyczne oraz numery telefonów alarmowych,
 • uczestniczyły w wycieczce na pobliskie skrzyżowanie w celu poznania zasad bezpiecznego porusza­nia się po ulicy, a szczególnie zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię,
 • wykonały sygnalizatory świetlne z kolorowego papieru, poznały piosenkę   o bezpiecznym poruszaniu się po drogach,
 • poznały liczbę i cyfrę „1”.
Trzeci tydzień września, dzieci:
 • poznały różne gatunki drzew liściastych, iglastych występujących w najbliższym otoczeniu,
 • poznały liczbę i cyfrę „2”, klasyfikowały, przeliczały i porównywały liczbę elementów w zbiorach,
 • poznały piosenki: „W parku” i „Jesień to już jesień”, śpiewały je odtwarzały ruchem,
 • podczas bogatej oferty proponowanych zabaw i ćwiczeń doskonaliły sprawność manualną, wzrokową i słuchową. Wykonywały zadania w kartach pracy.

W czwartym tygodniu września:
 • „Zajrzymy” do jesiennego sadu, poznamy dary  sadu i ogrodu, ich wartości odżywcze niezbędne dla naszego zdrowia,
 • poznamy znak graficzny litery „o, O”,
 • wyróżniając sylaby i głoski w wyrazach będziemy doskonalić słuch fonemowy,
 • słowa i melodia piosenki „Owocowy blues” zaprosi nas do wspólnej zabawy,
 • jesienna pora roku inspirować nas będzie do tworzenia niezwykłych dzieł plastycznych.

 
Wakacje się skończyły, jesteśmy już sześciolatkami i dlatego przed nami
      wiele ciekawych rzeczy, które musimy poznać aby ułatwić sobie start do szkoły.
 
                                                                                                            WYCHOWAWCZYNIE GRUPY