W kwietniu gdy rankiem otwierasz oczy,
nie tylko pogoda SMERFA zaskoczy…

I tydzień „ DBAMY O ZDROWIE”

W ramach realizowanego programu „Klub Zdrowego Przedszkolaka” porozmawiamy sobie na temat co służy naszemu zdrowiu. Dowiemy się również, co trzeba zrobić, by być zdrowym. Szczególną uwagę zwrócimy na walory odżywcze i zdrowotne  warzyw , owoców oraz jakie znaczenie ma  mleko w diecie dzieci. Wzbogacimy słownictwo o pojęcia: produkty zdrowe, produkty niezdrowe.

II tydzień „W GOSPODARSTWIE”

W drugim tygodniu kwietnia rozmawiać będziemy o zwierzętach hodowlanych w gospodarstwie, poznamy charakterystyczne cechy ich wyglądu oraz jaka jest rola zwierząt w życiu człowieka. Wiersze, piosenki, rymowanki, zagadki i masażyki zachęcą nas do różnorodnych, wesołych zabaw ruchowo – naśladowczych i ćwiczeń ortofonicznych. Poznamy „rodzinne” koligacje wśród ptactwa domowego (kaczka – kaczęta, kura – kurczęta, itp.)oraz jakie korzyści czerpiemy z hodowli niektórych zwierząt (np. jajka, mleko, ser).

III tydzień: „DBAMY O ZIEMIĘ”

W trzecim tygodniu kwietnia porozmawiamy o przyrodzie i ekologii. Realizować będziemy wiele tematów i działań: segregacja śmieci, ochrona zwierząt i roślin, dbałość o wodę i czyste powietrze, utrwalimy kolory pojemników na odpady. Wprowadzimy pojęcie: recykling, rozpoznamy ten znak na planszach. Zachęcimy też Smerfy do podejmowania prac użytecznych wynikających z chęci czynnego wykorzystania posiadanych wiadomości.

IV tydzień: „ MOJA MIEJSCOWOŚĆ”

 W czwartym tygodniu rozbudzimy  zainteresowania swoją miejscowością. Poznamy  historię Tychów, herb miasta i wybrane charakterystyczne budowle i pomniki. Wzbogacimy  zasób słownictwa w oparciu o wybrane utwory literatury dziecięcej. Rozwijać będziemy  umiejętności logicznego myślenia.

PONADTO:

  • realizować będziemy projekt edukacyjny „Eksperymentujemy i odkrywamy” –  „MATEMATYCZNE PAPIEROWE SKŁADANKI ZAGADKI”;
  • bawić będziemy  się literką „c, C”; „ w, W”, „ p, P”
  • utrwalać będziemy znajomość znaków matematycznych oraz cyfr w poznanym zakresie od 0 do 9

 

TO WARTO ZAPAMIĘTAĆ!

23.04.2018r. – ( poniedziałek) spotkanie z Młodą Filharmonią, "Kontrabas dźwięk z kropką łączy, ale muzyki tym nie kończy", godz. 9.30;

24.04.2018r.- ( wtorek) "Przygody Technoludka"- przedstawienie teatralne w przedszkolu godzina 12:00

26.04.2018r. – zajęcia otwarte z rodzicami, godz. 9.30.