30.11.2018r. odbył się w naszym przedszkolu Quiz wiedzy o Polsce i regionie. Uczestniczyły w nim dzieci 5 i 6-letnie z grupy Motylki, Kotki i Gumisie. Drużyny stworzone z trzyosobowych przedstawicieli grup wzięły udział w różnorodnych konkurencjach, prezentując uprzednio zdobytą wiedzę oraz nabywając nowe umiejętności. Zadania stawiane przedszkolakom rozwijały percepcję słuchową, wzrokową, pamięć, uwagę oraz sprawności manualne. Wymagały współdziałania, ale też samodzielnego poszukiwania rozwiązania sytuacji zadaniowej. Członkowie poszczególnych drużyn za trud zmagania się z niełatwymi zagadkami i zadaniami obdarowani zostali naklejkami i pieczątkami.

wydarzenia wydarzenia wydarzenia wydarzenia