skrzaty.png

 

Witamy! 

To my Skrzaty, albo jak kto woli Skrzaciki! Jesteśmy najmłodszą grupą w przedszkolu i rozpoczynamy naszą „przedszkolną przygodę”. Ostrożnie poznajemy nową rzeczywistość w gronie rówieśników.
Jeszcze chwilka cierpliwości i wszystko będzie łatwiejsze…
Zdobywanie nowych doświadczeń pomoże nam w odkrywaniu i poznawaniu tajemnic otaczającego świata.

 

  • „Plac zabaw”. To tytuł programu wychowania przedszkolnego autorstwa Ewy Janus, który realizujemy w tym roku szkolnym. Wspomaga on nasz wszechstronny rozwój, uwzględnia nasze potrzeby, możliwości i zainteresowania.
 
  • „Kodeks Przedszkolaka”. Ucząc się budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami będziemy poznawać zasady, które pomogą nam zrozumieć wartość koleżeństwa, dobroci, wzajemnego szacunku czy  współpracy. Na miarę naszych możliwości będziemy uczyć się rozwiązywać zaistniałe konflikty na drodze porozumienia, zrozumienia i akceptacji. 

 

  • W świecie kolorów ”. Poprzez realizację rozszerzenia programu z zakresu edukacji plastycznej, postaramy się wzbogacić nasze doświadczenia na tej płaszczyźnie. Twórczość plastyczna rozwija samodzielność, pobudza do wyrażania swoich odczuć, a także wzmacnia poczucie własnej wartości. Będziemy rozwijać zainteresowania artystyczne oraz możliwości twórcze w toku różnorodnych działań plastycznych.
 
  • „Aby zdrowym być trzeba zdrowo żyć”. Zagadnienia dotyczące zdrowia, w szeroko rozumianym aspekcie, będziemy podejmować w trakcie realizacji codziennych działań i projektów prozdrowotnych.
 
  • „Cała Polska czyta dzieciom”. Głośne czytanie dzieciom, rozbudza w nich ciekawość świata i pomaga zrozumieć siebie i innych. Realizując ogólnopolską kampanię, planujemy systematyczne spotkania czytelnicze w naszej grupie. 
 
  • „Nasi rodzice”. Liczymy na to, że będą blisko nas. Wspieranie i  zaangażowanie w realizację podejmowanych przez nas inicjatyw, ciepłe słowo, uśmiech miły gest, tworzą atmosferę zaufania i życzliwości niezbędną do osiągania sukcesów.