smerfy.png


 

 

SMERFY – TO JUŻ CZTEROLATKI!  DZIELNE  PRZEDSZKOLAKI – MŁODSZAKI.

W NOWYM ROKU SZKOLNYM CZEKAJĄ NA WAS NOWE WYZWANIA!

 

Troszcząc się o Wasz harmonijny rozwój  pragniemy

 • umożliwić Wam poznawanie świata, rozwijanie Waszych umiejętności, zainteresowań, zdolności w codziennych zajęciach edukacyjnych, zabawach badawczych, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi;
 • tworzyć sprzyjające warunki do  odkrywania przez Was piękna przyrody w bezpośrednich z nią kontaktach, w czasie wycieczek, spacerów;
 • rozbudzać w Was troskę o nią poprzez uczestnictwo w akcjach proekologicznych;
 • rozwijać Waszą empatię umożliwiając udział w różnorodnych akcjach o charakterze humanitarnym;

Wasze wychowawczynie z pewnością dołożą  wszelkich starań, aby każdy Smerfik poprzez różnorodne działania miał możliwość wszechstronnego rozwoju połączonego z własną twórczą aktywnością, by zdobywanie bogatych doświadczeń, nowych umiejętności odbywało się w atmosferze akceptacji, poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

Podejmując to niełatwe, ale sprawiające ogromną satysfakcję zadanie proponujemy naszej „SMERFNEJ" GROMADCE wiele ciekawych metod i form pracy umożliwiających radosny, spontaniczny udział w procesie dydaktyczno – wychowawczym, ale także wspomagających ich indywidualny rozwój osobowy we wszystkich sferach aktywności.

 

W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM:

 

 • realizujemy program wychowania przedszkolnego „Rozwój – wychowanie - edukacja Anny Stalmach -Tkacz oraz Kariny Muchy. 

 

Poza realizacją obowiązującej podstawy programowej  proponujemy naszym wychowankom:

 • Działania profilaktyczne - udział w  Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Zdrowotnej Akademia AQUAFRESH;
 • Działania wychowawcze - udział  w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Cała Polska czyta dzieciom” -  we współpracy    z Miejską Biblioteką Publiczną;
 • Działania poznawcze - realizacja programu autorskiego "Kraina alfabetu – literkowe zabawy", wycieczki krajoznawcze, przedmiotowe, spotkania edukacyjne;
 • Działania badawcze -  różnorodne warsztaty – kulinarne, o charakterze naukowym;
 • Działania humanitarno – edukacyjne „Przyjaciele zwierząt" -  akcje na rzecz pomocy zwierzętom, żywe lekcje zoologii, współpraca z „Przystanią Ocalenie" w Ćwiklicach, Przychodnią Weterynaryjną „Arka"; udział w akcji Góra Grosza;
 • Działania o charakterze ekologicznym -zbiórka makulatury, zużytych baterii, tonerów, elektrośmieci; warsztaty ekologiczne;
 • Działania o charakterze kulturalnym - „Klasyka dla Smyka” – relaksacja z muzyką poważną,  uczestnictwo w koncertach muzycznych w ramach spotkań Młodej Filharmonii,  udział  w przedstawieniach na terenie przedszkola, obchody Święta Niezapominajki - zapoznanie z przesłaniem, które niesie to święto, okazjonalne zwiedzanie wystaw, poznawanie historii, tradycji, tworzenie tożsamości narodowej, kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych;
 • Działania o charakterze artystycznym - udział w zajęciach tanecznych, występy artystyczne przed małą  i wielką publicznością; 
 
Do włączenia się w nasze działania zapraszamy gorąco wszystkich Rodziców.
Życzymy naszym wychowankom samych sukcesów –
poczucia własnych możliwości sprawczych!

 

Pozdrawiamy –
WYCHOWAWCZYNIE GRUPY – MIRELLA GÓRECKA, LUCYNA WYGRABEK