RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 5 W TYCHACH
GRUPY MŁODSZE

6:00 – 7:30 Schodzenie się dzieci.
Zabawy swobodne podjęte z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zajęcia wspierające rozwój dziecka prowadzone przez nauczyciela. Zabawy tematyczne.
7:30 – 12:30 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
7:30 – 8:45 Gry i zabawy w małych zespołach według pomysłów własnych dzieci.
Zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne.
Zabawy integrujące grupę, zabawy przy muzyce.
Zabawa ruchowa.
8:45 – 9:00 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne.
9:00 – 9:20 Śniadanie.
9:20 – 9:30 Zabiegi higieniczne – mycie zębów.
9:30 – 10:00 Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego. Zabawa ruchowa.
10:00 – 11:30 Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie).Pobyt dzieci w ogrodzie. Spacery i wycieczki. Gry i zabawy terenowe.
11:30 – 12:00 Wyrabianie czynności higienicznych i nawyków kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.
12:00 – 12:30 Obiad.
12:30 – 13:30 Czas relaksu, odpoczynek poobiedni. Słuchanie literatury dziecięcej.
Zabawy dowolne dzieci w kącikach zabaw lub w ogrodzie. Zabawy dydaktyczne.
Udział dzieci w zajęciach dodatkowych z katalogu zajęć P 5
Zajęcia dodatkowe ( język angielski, zajęcia logopedyczne)
13:30 – 13:45 Wyrabianie czynności higienicznych i nawyków kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.
13:45 – 14:00 Podwieczorek.
14:00 – 17:00 Zajęcia wspomagające rozwój dziecka prowadzone przez nauczyciela.
Swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Rozchodzenie się dzieci.