RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 5
GRUPY – STARSZE


6:00 – 7:30 Schodzenie się dzieci.
Zabawy swobodne podjęte z inicjatywy dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.
Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.
Zajęcia wspierające rozwój dzieci prowadzone przez nauczyciela
7:30 – 12:30 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
7:30 – 8:45 Zabawy tematyczne.
Gry i zabawy w małych zespołach według pomysłów własnych dzieci.
Zabawy integrujące grupę, zabawy przy muzyce.
Ćwiczenia poranne.
8:45 – 9:00
Wyrabianie czynności higienicznych i nawyków kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.
9:00 – 9:20 Śniadanie.
9:20 – 9:30 Zabiegi higieniczne – mycie zębów.
9:30 – 10:30 Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne realizowane zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego. Zabawa ruchowa.
10:30 – 11:30 Czynności samoobsługowe w szatni.
Pobyt dzieci w ogrodzie, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.
Spacery i wycieczki, gry terenowe, zabawy tropiące.
W razie niepogody - ćwiczenia gimnastyczne w sali.
11:30 – 12:00 Wyrabianie czynności higienicznych i nawyków kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.
12:00 – 12:30 Obiad.
12:30 – 13:00 Chwila relaksu, słuchanie literatury dziecięcej.
Zabawy dydaktyczne utrwalające poznane wiadomości.
13:00 – 13:30 Zabawy dowolne dzieci w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
Religia – 2 razy w tygodniu.
13:30 – 13:45
Wyrabianie czynności higienicznych i nawyków kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku.
13:45 – 14:00 Podwieczorek.
14:00 – 17:00 Udział dzieci w zajęciach dodatkowych z katalogu zajęć P 5
Zajęcia dodatkowe (j. angielski, szachy, hokej)
Zajęcia wspomagające rozwój dziecka prowadzone przez nauczyciela.
Zajęcia z logopedą,
Swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zabawy w kącikach zabaw.
Rozchodzenie się dzieci.