16 października 2019 roku w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie emerytowanych pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Licznie zgromadzonym nauczycielom i pracownikom obsługi swoje umiejętności wokalno – taneczne, recytatorskie i aktorskie zaprezentowały dzieci z wszystkich grup łącznie z 3 – latkami, które miesiąc wcześniej rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem.

Liczne brawa i włączenie się zaproszonych gości w śpiew stworzyły miłą atmosferę i niewątpliwie świadczyły o wysokim poziomie i profesjonalności przygotowanych pokazów. Po występie był czas na przeglądanie przedszkolnych kronik i wspomnienia przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez nasze kuchareczki.

den den den den den
den den den den