DRODZY RODZICE!!

Serdeczne podziękowanie dla rodziców i dzieci za udział w akcji, która miała na celu pomoc bezdomnym zwierzętom z „Przystani Ocalenie” w  Ćwiklicach koło Pszczyny.

Za wielkie wsparcie, nieocenioną pomoc oraz za umiejętność dzielenia się z potrzebującymi zwierzętami dziękują podopieczni przytuliska dla zwierząt.

Zbiorka