REKRUTACJA NA OKRES WAKACYJNY W 2020 R.

 

Lista dzieci przyjętych na okres wakacyjny do Przedszkola nr 5

Lista dzieci nieprzyjętych na okres wakacyjny do Przedszkola nr 5

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych na okres wakacyjny do Przedszkola nr 5

Lista kandydatów niezakwalifikowanych na okres wakacyjny do Przedszkola nr 5  

Potwierdzenie woli

 

 


 Zasady rekrutacji na okres wakacyjny w 2020 r.

w okresie epidemii wirusa SARS-COV-2

 

O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w okresie epidemii - miesiące lipiec  i sierpień 2020 roku mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Tychy.

Mając na uwadze ograniczoną liczbę miejsc w placówkach przedszkolnych, wynikającą z wprowadzonego reżimu sanitarnego, w pierwszej kolejności do przedszkoli działających w okresie wakacyjnym będą przyjmowane dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz wybranych przedszkoli niepublicznych, realizujących dla Miasta Tychy zadanie publiczne z zakresu prawa do wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie
od 01 czerwca do 08 czerwca 2020 r.

W tym terminie należy wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie, który będzie można wydrukować z Tyskiego Portalu Oświatowego lub pobrać w dowolnej placówce biorącej udział w rekrutacji.

Maksymalnie można we wniosku wybrać 2  placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Rekrutacja na okres wakacyjny będzie prowadzona w placówkach:

 • Przedszkolu nr 1 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 2 w ZSP1 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 3 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 4 w ZSP3 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 5 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 6 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 8 „Zielony Ogród” z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach,
 • Przedszkolu nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 11 im. Jana Brzechwy w Tychach,
 • Przedszkolu nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 14 im. Marii Montessori w Tychach,
 • Przedszkolu nr 17 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach,
 • Przedszkolu nr 19 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach,
 • Przedszkolu nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach
 • Przedszkolu nr 22 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 23 w ZSP2 w Tychach,
 • Przedszkolu 26 w Tychach,
 • Przedszkolu nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
 • Przedszkolu nr 30 w ZSP4 w Tychach,
 • Niepublicznym Przedszkolu Sportowo - Artystycznym „SPORTART” w Tychach,
 • Przedszkolu Niepublicznym „EUREKA” w Tychach,
 • Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym „Chatka Małolatka w Tychach,
 • Niepublicznym Przedszkolu „Angielska Chatka” w Tychach,
 • Przedszkolu Niepublicznym „ABC” w Tychach.

Ze względu na brak wspomagania rekrutacji systemem elektronicznym wniosek wypełniony i podpisany wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 01 czerwca do 08 czerwca 2020  r., a kserokopię tego wniosku należy dostarczyć do drugiego wymienionego we wniosku przedszkola (w wyznaczonym przez placówkę miejscu bez załączników).

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć w następujący sposób:

 - przekazać w opisanej kopercie do zabezpieczonej skrzynki podawczej  zlokalizowanej na terenie przedszkola.

Wazne terminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KRYTERIA REKRUTACJI:

 kryteria

INFORMACJE DODATKOWE:

W okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec, sierpień 2020 r. przedszkola pracują według ustalonego Zarządzeniem nr 0050/417/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 grudnia 2019 r. harmonogramu.

Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała nr XLVI/755/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Przedszkola nr 5


 

DRODZY RODZICE!

W związku z wznowieniem działalności przedszkola i koniecznością prowadzenia zajęć opiekuńczych przez nauczycieli, nauczanie zdalne, od poniedziałku 25 maja 2020 r. będzie opracowywane na dwóch poziomach: GRUPY STARSZE (Skrzaty, Motylki, Gumisie, Biedronki) i GRUPY MŁODSZE (Kubusie, Smerfy, Pszczółki, Kotki).

Informacje będą dostępne wyłącznie na stronie internetowej w zakładkach:

ZDALNE NAUCZANIE – GRUPY STARSZE

ZDALNE NAUCZANIE – GRUPY MŁODSZE

Zachęcamy do korzystania z  proponowanych zabaw i zajęć.

 

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRZY ZADEKLAROWALI POTRZEBĘ POWROTU DZIECI
DO PRZEDSZKOLA OD 25 MAJA 2020 R. - AKTUALIZACJA

 

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA NR 5

 • Uruchomienie działalności Przedszkola nr 5 podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.
 • Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe – przedszkole dysponuje maksymalnie 48 miejscami dla dzieci - 4 grupy po 12 dzieci (liczba może ulec zmianie np. ze względu na zachorowania personelu lub inne sytuacje losowe). Jednak w pierwszym tygodniu, zgodnie z przeprowadzonym wcześniej sondażem na zapotrzebowanie miejsc w placówce planuje się otworzenie 3 grup.
 • Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązuje w przedszkolu inna organizacja pracy: nowy podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Związane to jest z ograniczeniem stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, koniecznością połączenia rodzeństwa, zmniejszenia liczebności grup. Jedna grupa licząca do 12 dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu.
 • Rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem i chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych w przedszkolu zobowiązani są do zapoznania z Zarządzeniem Dyrektora nr 4 dotyczącym wprowadzenia Procedury dotyczącej działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz Wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii. Dokumenty te będą dostępne na stronie internetowej przedszkola w zakładce "Bieżące informacje" niezwłocznie po sprawdzeniu ich przez prawnika oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Rodziców, którzy deklarują konieczność opieki i zgłaszają dziecko na zajęcia opiekuńcze spełniając przy tym warunki zawarte we wniosku i procedurze, prosimy o wypełnienie Wniosku i wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku przedszkola do dnia 21.05.2020 r. (tj. czwartek) do godz. 11:00.

Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Przedszkola nr 5 w Tychach

Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem

 


 

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 5 w Tychach w sprawie czasowego zawieszenia zajęć 18-22.05.2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 5 w Tychach w sprawie czasowego zawieszenia zajęć 6-17.05.2020 r.

 


 

OTWARCIE PRZEDSZKOLI W TYCHACH

 

Z końcem kwietnia premier Matusz Morawiecki przedstawił plan zdejmowania obostrzeń wprowadzonych w kraju z powodu epidemii koronawirusa. Mówił m.in. o otwarciu żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020 roku. Po analizie m.in. możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach w mieście oraz aktualnej sytuacji epidemicznej w regionie podjęto decyzję o otwarciu tych placówek 25 maja, a nie 18 maja, jak początkowo planowano.   

https://www.facebook.com/AndrzejDziubaPrezydentTychow/

https://umtychy.pl/artykul/6297/zlobek-i-przedszkola-w-tychach-zostana-otwarte-25-maja

 

4 maja prezydent Andrzej Dziuba poinformował, że po analizie m.in. możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach, najwcześniej 18 maja miasto będzie w stanie je uruchomić.

https://www.facebook.com/AndrzejDziubaPrezydentTychow/posts/3124211467610444

http://umtychy.pl/artykul/6275/zlobek-i-przedszkola-zamkniete-do-18-maja

 

Szanowni Rodzice!

        Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Jak wyjaśnił, ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki.

Mając na względzie stworzenie właściwych warunków, zapewniających zdrowotne bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i pracowników w przedszkolach, Prezydent Miasta Tychy podejmie decyzję o terminie otwarcia tyskich przedszkoli w następnym tygodniu, o czym zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani (https://www.facebook.com/AndrzejDziubaPrezydentTychow/photos/a.106824786015809/3114647315233526/?type=3&theater).

Dyrektorzy przedszkoli zostali zobligowani do przeprowadzenia sondażu  w zakresie zapotrzebowania na opiekę przedszkolną w okresie trwającego stanu epidemii.

W dniu 4 maja 2020 r. wychowawcy poszczególnych grup będą kontaktowali się z Państwem telefonicznie aby pozyskać informację, którzy rodzice muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki, w związku z czym muszą skorzystać z opieki dziecka w przedszkolu. Jeżeli podejmą Państwo decyzję o chęci skorzystania z opieki przedszkolnej,  prosimy o podanie również godzin przebywania dziecka w placówce (od.....do…)

Prosimy Państwa o przemyślaną decyzję i rozważenie zagrożenia jakie niesie przebywanie Państwa dziecka w grupie, w czasie trwającej pandemii.

Jednocześnie informujemy, że:

   • z zajęć opiekuńczych w przedszkolu mogą korzystać wyłącznie dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
   • kryteria przyjmowania do placówki zostaną podane w późniejszym terminie, po rozeznaniu potrzeb;
   • nastąpi zmiana organizacji pracy w placówce (zgodnie z wytycznymi GIS i MZ):
     • z sali będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, klocki, gry, puzzle; liczba zabawek będzie ograniczona; nie będzie można zapewnić dzieciom swobodnego poruszania się po sali; dzieci będą musiały spędzać czas w odpowiednich odległościach od siebie;
     • nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki np. spacery;
     • nie będzie możliwości korzystania z urządzeń rekreacyjnych na przedszkolnym placu zabaw (ponieważ nie mamy możliwości dezynfekowania go po każdorazowym użyciu przez grupę);
     • dzieci mające objawy przeziębienia lub choroby nie będą przyjmowane do przedszkola !!!

Rodzice decydujący się skorzystać z opieki przedszkolnej są zobowiązani do:

   • przekazania Dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
   • zaopatrzenia swojego dziecka, które ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
   • przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych:
   • nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
   • wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
   • przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu w czasie epidemii;
   • wyrażenia zgody na pomiar temperatury u dziecka;
   • stałej dostępności telefonicznej;
   • regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. (Proszę wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku małych dzieci bardzo trudno jest utrzymać reżim sanitarny. Kilkulatki notorycznie dotykają różnych rzeczy, a potem swoich twarzy).

                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                               Dyrekcja  Przedszkola nr 5 w Tychach.

 


 

REKRUTACJA NA WAKACJE

Termin rekrutacji na okres wakacyjny ulega zmianie. Do dnia 29 maja 2020 r. zostaną podane informacje dotyczące nowych terminów i formy przeprowadzenia rekrutacji na lipiec i sierpień 2020 r.

Proszę śledzić komunikaty na naszej stronie i stronie Tyskiego Portalu Oświatowego.

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

Informujemy, iż 15 kwietnia upływa termin płatności za przedszkole za miesiąc marzec 2020 r. Rodziców posiadających dostęp do platformy WizjaNet prosimy o sprawdzenie kwoty należności, a tych którzy tego dostępu nie posiadają prosimy o kontakt mailowy z przedszkolem.

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KONTYNUUJĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Aby uniknąć rozbieżności w zadeklarowanych godzinach pobytu dzieci w przedszkolu, prosimy o nieprzysyłanie drogą elektroniczną druków potwierdzenia woli, będą one podpisywane po zakończeniu zawieszenia zajęć.

 


 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola nr 5 na rok szkolny 2020/2021

Lista dzieci niezakwalifikowanych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 5 na rok szkolny 2020/2021

 


 

Autorskie zajęcia taneczne dla dzieci prowadzone przez Annę Gogolok

Szanowni Państwo, zachęcam do udziału w zajęciach tanecznych on line, które zostaną przekazane przez wychowawczynie poszczególnych grup. Zajęcia znajdują się na kanale YT i są niepubliczne, zawierają rozgrzewkę, układy taneczne oraz rozciąganie. Poniżej regulamin użytkowania filmów tanecznych: Filmiki taneczne są autorskie i nagrane przez trenerów. Film jest tylko do użytku osobistego, nie może być powielany, udostępniany czy kopiowany. To samo dotyczy się linków, które są tylko do użytku osobistego ponieważ zawierają wizerunek trenera. Poniżej zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach tanecznych:

zajcia taneczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Gogolok nauczyciel tańca.

Życzę miłej zabawy.

 


Drodzy Rodzice, kochane dzieci!

       W związku z decyzją MEN z dnia 20 marca 2020 roku o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w placówkach oświatowych i równocześnie decyzją o konieczności realizacji podstawy programowej informujemy, że od dnia 25 marca 2020 roku nasze działania realizowane będą poprzez  Internet i telefon. Wykorzystamy takie komunikatory jak: skype, poczta elektroniczna i strony internetowe naszego przedszkola.

       Drodzy Rodzice, zachęcamy do codziennego odwiedzania naszej strony i czytania ogłoszeń grupowych. Za ich pośrednictwem nauczyciele będą komunikować się z Państwem i Waszymi pociechami wysyłając propozycje zabaw i zajęć na każdy dzień.

         Już wkrótce ukażą się zamierzenia na następny miesiąc i terminy konsultacji, które odbywać się będą również poprzez kontakt internetowy.

         Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie w tym trudnym dla wszystkich okresie.

         Zachęcamy Rodziców do wykorzystania czasu spędzonego z dziećmi w domu do rozwijania ich samodzielności i angażowania w zwykle domowe czynności.

         Kochane dzieci bądźcie dzielne, pomagajcie rodzicom i starajcie się wzbogacić Waszą wiedzę i umiejętności, którymi pochwalicie się w przedszkolu, kiedy znów się spotkamy.

Pozdrawiamy serdecznie.

Dyrekcja Przedszkola Nr 5 w Tychach

 


 

WAŻNA INFORMACJA!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       • zajęcia w Przedszkolu nr 5 będą zawieszone od 12.03.2020 r. do 26.04.2020 r.
       • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą w tych dniach zapewnić opieki.

Rodzicu:

       • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
       • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
       • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
       • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.